Carwyn Jones AM outside the Princess of Wales hospital

Latest News

Keep updated with the latest news locally, media coverage and news from the National Assembly for Wales. You can also keep updated with my work in Bridgend and within the Welsh Assembly on Twitter and Facebook.

Read More
Carwyn Jones AM/AC
Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn
Bridgend, Wales
Assembly Member for Bridgend. Leader of Welsh Labour. Aelod y Cynulliad dros Ben-y-bont. Arweinydd Llafur Cymru Personal Account/Cyfrif Personol
  • 3555 Tweets
  • 8337 Followers
  • 961 Following
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @wgmin_culture: Mae'r gwaith o ddatblygu #Porthcawl a #RestBay wedi mynd gam ymhellach yn sgil sicrhau cyllid gan yr UE i ddatblygu lleo… 2 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @wgmin_culture: The development of #Porthcawl and #RestBay has taken another step forward after securing EU funding to develop an iconic… 2 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Heddiw mae'r siwrne’n dechrau ar gyfer @tfwrail – mae'n nodi dechrau cyfres o welliannau a fydd yn trawsnewid teithio ar drên… 6 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Today the #journeybegins for @tfwrail – it marks the start of a series of improvements which will transform rail travel for pe… 6 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @AberLabour: Diolch yn fawr iawn i Prif Weinidog @AMCarwyn am ddod i siarad i ni yn Aberystwyth heddiw! https://t.co/FIOE0ieaGY 1 week ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @AberLabour: Thanks so much to @AMCarwyn for meeting with us this afternoon, and thanks for all you've done as First Minister. https://t… 1 week ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn Denzil Davies’ passing is a tragic loss for Wales, Llanelli and the whole Labour movement. A man of principle and i… https://t.co/P8uSbPa6Yk 1 week ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Y llynedd cyhoeddwyd Strategaeth Genedlaethol Cymru, Ffyniant i Bawb. Heddiw, rwy'n nodi pen-blwydd cyntaf y cynllun uchelgeis… 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Last year we published Wales’ national strategy, Prosperity for All. I am marking this ambitious plan’s first anniversary wit… 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @MatthewDorrance: Standing ovation for @AMCarwyn @CollegeMerthyr as he finishes an incredible Keir Hardie lecture. He’s a leader with gr… 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @MTR_LabourParty: Delighted to welcome @AMCarwyn to deliver this year’s #KeirHardie lecture at @CollegeMerthyr Thank you Carwyn for a le… 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @CllrJPB: Another By-election another Labour win this time in Pendre. Congratulations Cllr Bernard Tiltman, I am sure you will serve thw… 2 weeks ago

Keep Updated

Keep Updated

WELSH GOVERNMENT