Ynglyn â Carwyn

Ganwyd Carwyn Jones ym 1967 a’i fagu ym Mhen-y-Bont ar Ogwr gan deulu o siaradwyr Cymraeg. Bu’n ddisgybl yn Ysgol…

Ynglyn â Pen-y-Bont ar Ogwr

Tref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr yw Pen-y-Bont. Mae’r afon sy’n rhoi ei henw i’r dref, yr afon Ogwr, yn llifo drwy’r dref…

Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf yn lleol, eitemau o’r wasg a newyddion o Gynulliad Cenedalethol Cymru.

Oriel

Lluniau diweddaraf o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Pen-y-Bont ar Ogwr ac o Gymru gyfan…

Dolenni defnyddiol

Gwaswch ar y bwtwm i weld rhestr o gyfeiriadau wê ar gyfer sefydliadau lleol a cenedlaethol…

Sut i gysylltu?

Gall etholwyr gysylltu â Carwyn yn rhinwedd ei swydd fel eu Haelod Cynulliad lleol drwy ysgrifennu ato, drwy e-bost neu ffonio…

Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn Newsnight asked if Welsh holds back the economy. Will they go to Iceland and ask if their language (with fewer speakers) holds them back? 1 week ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn Newsnight having two non-Welsh speakers on to discuss the Welsh language is like having two men on to discuss the pay gender gap. 1 week ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @AlunDaviesAM: My response to last nights Newsnight. Some very poor editorial decisions which asks some serious questions about the cult… 1 week ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @WelshLabour: Thanks to everyone who has already been to the stand today. It was great to see @AMCarwyn @AlbertOwenMP and lots of member… 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @AmgueddfaCymru: Gwych croesawu @fmwales @AMCarwyn i'r stondin #LleHanes. Edrych yn gyffyrddus yng nghadair yr Ynad fydd yn #LlysLlywely 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @WelshLabour: Mae hi'n fwdlyd ar Faes #Steddfod2017 bore ma, ond mae'r haul allan ac mae @AMCarwyn @Rees4Neath @lesley4wrexham a @Alber 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @S4C: Prif Weinidog Cymru @FMWales @AMCarwyn yn cael ei dywys o amgylch ardal dechnegol darlledu @Eisteddfod #Eisteddfod2017 https://t.c 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @S4C: First Minister @FMWales @AMCarwyn being show round the broadcast technical area of @Eisteddfod #steddfod2017 https://t.co/ugCQv8wK 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Popeth yn barod yma ar gyfer sesiwn holi ac ateb #CyfarfodCarwyn #Steddfod2017 https://t.co/ieYRSIQR5M 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Everything ready for the Q&A session #CarwynConnect #Steddfod2017 https://t.co/16FcERZZOb 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Pleser dathlu 50 mlynedd o fudiad @YWAWR #Steddfod2017 https://t.co/te8wcQUTiX 2 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Pleasure to mark 50 years of @YWAWR #Steddfod2017 https://t.co/euSWPmBdsO 2 weeks ago

Cadwch mewn cyswllt gyda’r newyddion diweddaraf

Keep Updated