Ynglyn â Carwyn

Ganwyd Carwyn Jones ym 1967 a’i fagu ym Mhen-y-Bont ar Ogwr gan deulu o siaradwyr Cymraeg. Bu’n ddisgybl yn Ysgol…

Ynglyn â Pen-y-Bont ar Ogwr

Tref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr yw Pen-y-Bont. Mae’r afon sy’n rhoi ei henw i’r dref, yr afon Ogwr, yn llifo drwy’r dref…

Y newyddion diweddaraf

Y newyddion diweddaraf yn lleol, eitemau o’r wasg a newyddion o Gynulliad Cenedalethol Cymru.

Oriel

Lluniau diweddaraf o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Pen-y-Bont ar Ogwr ac o Gymru gyfan…

Dolenni defnyddiol

Gwaswch ar y bwtwm i weld rhestr o gyfeiriadau wê ar gyfer sefydliadau lleol a cenedlaethol…

Sut i gysylltu?

Gall etholwyr gysylltu â Carwyn yn rhinwedd ei swydd fel eu Haelod Cynulliad lleol drwy ysgrifennu ato, drwy e-bost neu ffonio…

Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn A big thank you to our Bridgend postal workers for all their hard work. Great visit as ever to the Royal Mail's Bri… https://t.co/kqFVq8Q17v 1 day ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Llongyfarchiadau i Luca o @LlanyPrimary am ennill fy nghystadleuaeth dylunio carden Nadolig. Roedd ei lun o Siôn Corn yn hedfa… 4 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Congratulations Luca from @LlanyPrimary on winning my Christmas card competition. Luca’s drawing of Father Christmas flying ov… 4 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Ymwelais ag Ysgol @LlanyPrimary heddiw i gwrdd ag enillydd fy Nghystadleuaeth Cerdyn Nadolig. Da iawn Luca, a diolch am dy ddy… 4 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Fy ymateb i ddêl #Brexit heddiw https://t.co/SPOGMfhSl2 4 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: My reaction to today's #BrexitDeal https://t.co/Tz4D6AeKlG 4 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @bbclaurak: Starmer 'this gives a new meaning to the coalition of chaos' - PM 'went to Brussels and fell out with those supposedly on he… 7 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: Ni allwn ganiatau i rannau o’r Deyrnas Unedig gael eu trin yn fwy ffafriol nag eraill. Os yw un rhan o’r DU yn cael aros yn rh… 7 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @fmwales: We cannot allow different parts of the UK to be more favourably treated than others. If one part of the UK is granted continue… 7 days ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @KPC_Pyle: @AMCarwyn big thanks for supporting these #volunteerawards @BAVO_CVC https://t.co/WjXYKR5U0H 6 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn RT @BBCRadioWales: 🏖 #Porthcawl is @wynneevans 'Town of the Week' this week!🍦 We hope this gorgeous 1970s archive jogs some happy memories.… 6 weeks ago
Carwyn Jones AM/AC Carwyn Jones AM/AC @AMCarwyn Fantastic night @WelshLabour fundraiser in London. Good to welcome @SadiqKhan https://t.co/BGa7mdBwP3 6 weeks ago

Cadwch mewn cyswllt gyda’r newyddion diweddaraf

Keep Updated