Cysylltu

Gall etholwyr gysylltu â Carwyn yn rhinwedd ei swydd fel eu Haelod Cynulliad lleol drwy ysgrifennu ato, drwy e-bost neu ffonio. Gellir trefnu apwyntiad i siarad â Carwyn yn un o’i gymorthfeydd.

Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad pan fyddwch yn cwrdd â Carwyn neu ei staff, rhowch wybod i ni amdanynt fel y gellir gwneud trefniadau priodol ar eich cyfer.

Dylech nodi nad oes gan fy staff etholaeth yr awdurdod i ymdrin ag unrhyw faterion sy’n ymwneud â’m gwaith fel Prif Weinidog. Os ydych am gysylltu â mi yn rhinwedd fy swydd fel Prif Weinidog dylech anfon e-bost: [email protected] .

Diolch yn fawr.

Cyfeiriad Swyddfa: 3 Stryd y Groes Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1EX

Ffôn: 01656 664320

E-bost: [email protected]

Dim ond ar gyfer materion yn ymwneud â’r etholaeth y dylid defnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn

Os yr ydych am gysylltu â Carwyn fel Prif Weinidog Llywodraeth Cymru, ewch i’r wefan http://wales.gov.uk/about/firstminister/?lang=cy hon.

Os ydych yn ceisio cysylltu â Llywodraeth Cymru neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru defnyddiwch y manylion hyn:

Switsfwrdd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 0300 200 6565

Gwefan: www.cynulliad.cymru

Switsfwrdd Llywodraeth Cymru

0300 060 4400 (Cymraeg)

0300 060 3300 (Saesneg)

Ffurflen gyswllt ar-lein