Sgwrsio efo Shân Cothi

Roedd y cyn Brif Weinidog ac Aelod Cynulliad dros Ben y-bont ar Ogwr Carwyn Jones yn falch iawn o ymuno â’r cyflwynydd poblogaidd radio Shân Cothi yn ddiweddar i gael sgwrs ar ei rhaglen radio ‘Bore Cothi’. Bore Cothi yw rhaglen dyddiol ar Radio Cymru rhwng 10-12 bob bore.

Ar un rhaglen ym mis Mawrth, Roedd Mr Jones yn cael ei wahodd i drafod ei atgofion cynnar gan ddefnyddio’r synhwyrau. Roedd rhaid iddo fe ddewis pum peth sy’n mynd â fe nôl i gynfnod arbennig gan ddefnyddio’r synhwyrau- er enghraifft, beth yw ei hoff arogl, golygfa, swn a chyffyrddiad ac ati.

Roedd Mr Jones yn hapus i rannu rhai o’i atgofion yn cynnyws ei atgofion cynnar o wisgo Brown corduroy flares’ pan oedd e yn ifanc. Roedd e’n casaú nhw. Hefyd, siaradodd e am ei hoff golygfa- sef golygfa dros Constitution Hill yn Aber- atgof o dair blynedd hapus yn y brifysgol.

Dywedodd Mr Jones “Roedd yn grêt i gael cyfle i sgwrsio gyda Shân. Roedd yn hyfryd gael y cyfle i ail-fyw rhai o’r atgofion yr oeddwn wedi’u hanghofio”.