Ynglyn â Pen-y-Bont ar Ogwr

4-bridgend-93403Tref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr yw Pen-y-Bont. Mae’r afon sy’n rhoi ei henw i’r dref, yr afon Ogwr, yn llifo drwy’r dref, ac mae’r afon Ewenni yn llifo ger cyrion deheuol y dref hefyd.

2-bridgend-9401Yn hanesyddol roedd y dref yn rhan o Forgannwg, ond mae wedi tyfu’n aruthrol ers dechrau’r 1980au. Fel Aelod Cynulliad Pen-y-Bont ar Ogwr nid yw Carwyn yn cynrychioli’r sir i gyd gan mai Janice Gregory AC sy’n cynrychioli Ogwr. Pen-y-Bont ar Ogwr yw’r dref fwyaf yn y Fwrdeistref, ac yna Maesteg a thref glan môr Porthcawl.

Mae yna brydferthwch naturiol o fewn yr ardal gan gynnwys arfordir a thraethau godidog, yn ogystal a’r ardaloed gwledig. Hefyd, mae yna nifer o fusnesau a diwydiannau yn datglygu a ffynnu yn yr ardal. Mae yna nifer o gysylltiadau trefnidiaeth yn yr ardal gan gynnwys orsafoedd tren a lleoliad y dref ond tafliad carreg o draffordd yr M4.

7-bridgend-9362Am fwy o wybodaeth yngl?n â Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, allwch fynd at eu wefan:
website and in the Useful Links section of my website

Neu, allwch edrych ar y dudalen sydd wedi cofnodi dolennu wê defnyddiol yma.

Dengys ystadegau a gwybodaeth o Gynulliad Cymru am yr ardal:

Gwybodaeth o wefan http://maps.assembly.wales/cy/iacensus2011/atlas.html

Mae data’r Cyfrifiad yn eiddo i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. © ONS Cedwir hawlfraint y Goron 2015